AKEDA dla Ukrainy

Od początku wojny na Ukrainie fundacja AKEDA współpracuje z Misją Słowiańską w Europie, z którą wspólnie prowadzi centrum pomocowe dla Ukraińców na ulicy Berka Joselewicza 21 w Krakowie. W tej chwili pod opieką centrum jest już ponad 3000 osób. Oprócz samego centrum (900 m2) wynajmowanych jest 20 mieszkań, gdzie umiesz oczne zostały rodziny uchodźców. Współpracujemy również z sieciami hoteli, które udostępniły swoje przestrzenie dla uchodźców z Ukrainy.

W ramach centrum zapewniamy: zakwaterowanie, odzież, pożywienie, opiekę medyczną. Współpracujemy również z Social Welfare Corporation Fukudenkai Tokyo. Japoński partner wspiera funkcjonowanie centrum na Berka Joselewicza. Tygodniowe funkcjonowanie centrum we wszystkich wymiarach to ok. 100 000 zł.

AKEDA prowadzi również działania we współpracy z firmą spedycyjną Done! Deliveries – inicjatorem programu pomocy Carrieres4Ukraine dedykowanego ukraińskim kierowcom i ich rodzinom. Fundacja jest odpowiedzialna za weryfikację osób zgłoszonych do programu i koordynacje działań pomocowych, takich jak: organizacja miejsca do zamieszkania, dokumentów, jedzenia, ubrań, miejsca w szkołach dla dzieci, pomocy medycznej i prawnej. Więcej na temat programu można przeczytać na stronie: pomagamy.donedeliveries.com, na której znajduje się także dedykowana zbiórka środków.

W chwili obecnej AKEDA rozpoczyna współpracę z ZONTA FOUNDATION z Tajwanu. Wspólnie będziemy świadczyć wspieracie dla Ukraińców w Polsce oraz organizować transporty z żywnością i medykamentami na teren Ukrainy.

AKEDA działa głównie wspierając uchodźców w Polsce, ponieważ potrzeby w tym zakresie są ogromne, a transporty humanitarne wysyłane są na Ukrainę przez duże, międzynarodowe konsorcja (w Polsce np. PAH). Odpowiadamy jednak na zapytania od naszych przyjaciół, którzy przebywają na Ukrainie, dlatego wysłaliśmy dotychczas rownież 2 transporty na Ukrainę: transport żywności za sumę 50 000 zł do Winnicy oraz powerbanki za sumę 120 000 zł, za pomocą których ludność oblężonych miast może mieć dostęp do energii elektrycznej i tym samym łączność ze światem zewnętrznym. W tej chwili przygotowujemy transport medyczny, w jego ramach zakupimy ambulans, który będzie pomagał udzielać pomocy osobom poszkodowanym w walkach.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.