Ferdynand Nawratil

Członek Rady Fundacji AKEDA

Od 2018 jestem prezes Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych. Urodziłem się we Francji. Za niedługo będę obchodził 75 urodziny. Z wykształcenia jestem nauczycielem, absolwentem I Studium Nauczycielskiego w Katowicach oraz kierunku Nauki Polityczne na Uniwersytecie Śląskim. Zawodowo pracowałem jako nauczyciel w szkołach podstawowych i zawodowych w Jaworznie, później także jako Zastępca Komendanta Chorągwi Krakowskiej ZHP, jako nauczyciel i dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza w Krakowie Śródmieściu oraz dyrektor Nowohuckiego Centrum Kultury w Krakowie.

Działalność społeczną zacząłem w harcerstwie w Jaworznie (kolejno: drużynowy, szczepowy, Komendant Hufca, potem Zastępca Komendanta Chorągwi Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Byłem radnym miasta Krakowa, członkiem zarządu wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych w Krakowie, uczestniczyłem w pracach Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie Szkolnego Związku Sportowego, a także Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Od 1995 roku jestem członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa w Krakowie, gdzie pełniłem funkcje: V-ce Prezesa, członka Zarządu, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Od 1993 jestem członkiem Stowarzyszenia Twórczego POLART w Krakowie, od 1995r. do 2020 r. byłem Sekretarz Generalnym Stowarzyszenia, jest to moja organizacja główna, macierzysta. Jestem też członkiem Stowarzyszenia Byłych Członków Zespołu Pieśni i Tańca NOWA HUTA. Od 2015 roku jestem członkiem zarządu, a od 2018 Prezesem Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych. W latach 2016 – 2019 byłem członkiem Krakowskiej Rady Seniorów; a od 2017 jestem współpracownikiem i wolontariuszem Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów. Od 2019 roku jestem również członkiem Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Od 4 lat jestem wolontariuszem w Centrum Obywatelskim przy ul.Reymonta 20, a od 2 lat koordynatorem wolontariatu.

Do moich zainteresowań należą: wychowanie dzieci i młodzieży, kultura, wolontariat, działalność na rzecz seniorów, rozwijanie współpracy ze środowiskami senioralnymi miast partnerskich Krakowa (od 1976 jestem związany z działalnością partnerską Krakowa z Norymbergą).