Fraternia “Pojednanie”

Kilku braci zakonnych, w tym dobrze znany w świecie ikonografii br. Marcin Świąder OFMCap, rozpoczęło w 2021 roku nową formę swojego życia zakonnego, zakładając Wędrowną Wspólnotę Misyjną San Damiano. Wspólnie postanowili wyjść do ludzi, aby przybliżać nam nauczanie Jezusa. Bracia chcą docierać do odbiorców poprzez organizowanie różnego rodzaju spotkań ze sztuką, głównie ikonografią. Inspiracją do założenia Wspólnoty jest historia św. Franciszka z Asyżu, który usłyszawszy wezwanie od Boga zaczął odbudowywać Kościół. Najpierw zrozumiał to wezwanie bardzo konkretnie i rozpoczął odnawianie budynku kaplicy w San Damiano. Dopiero potem odsłaniać się przed nim zaczęła również symboliczna wielkość tego wezwania.

Bracia ze Wspólnoty San Damiano również chcą odnowić Kościół poprzez stworzenie mocnej więzi między wiernymi a Bogiem dzięki sztuce. Na warsztatach przybliżających sztukę pisania ikon uczestnicy będą mogli odnaleźć swoje indywidualne drogi łączące ich ze Stwórcą.

Sami Bracia tak piszą w swoim Statucie:

“[…] Wspólnota San Damiano ma charakter misyjny, a jej szczególnym sposobem przepowiadania Ewangelii jest sztuka, zwłaszcza ikonografia z całą opartą na Tradycji mistagogią,  która integralnie, progresywnie i całościowo może stawać się formą wtajemniczenia w chrześcijaństwo i przekazu depozytu wiary.”

Fundacja AKEDA włączyła się w działania nowopowstałej wspólnoty, aby pomagać braciom w ich misji. Prowadzimy działania mające na celu m.in. zbiórkę środków na rzecz wsparcia braci w ich “wędrownej misji”

Wszystkich chętnych do włączenia się w działania braci zapraszamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na różne formy współpracy. Każda osoba, która zechce pomóc Wspólnocie San Damiano, znajdzie u nas miejsce dla siebie.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.