Grzegorz Plechawski

Członek Rady fundacji AKEDA

Architekt (absolwent Politechniki Krakowskiej) z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń (członek Izby Architektów) oraz architekt wnętrz (studia podyplomowe ASP Kraków), grafik 3d. Od 2010 r. prowadzący pracownię projektową „2P” (www.pracownia2p.pl). Od wielu lat nieformalnie związany z zamojskim Stowarzyszeniem pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” jako projektant domów pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej, innych obiektów związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia. W dorobku również projekty z zakresu służby zdrowia, przemysłu, lecz przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego. Ostatnio zaangażowany w projektowanie dużych inwestycji budownictwa wielorodzinnego.

Prywatnie związany z żoną Ewą, która pięknie śpiewa i gotuje. Razem dorobili się 7 niesfornych, lecz kochanych dzieci.