Grzegorz Plechawski

Zastępca przewodniczącego Rady Fundacji AKEDA

Architekt (absolwent Politechniki Krakowskiej) z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń (członek Izby Architektów) oraz architekt wnętrz (studia podyplomowe na ASP Kraków). Grafik 3D, od 2010 r. prowadzący pracownię projektową „2P” (www.pracownia2p.pl). Od wielu lat nieformalnie związany z zamojskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” jako projektant domów pomocy społecznej, warsztatu terapii zajęciowej oraz innych obiektów związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia. W dorobku ma również projekty z zakresu służby zdrowia, przemysłu, lecz przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego. Ostatnio zaangażowany w projektowanie dużych inwestycji budownictwa wielorodzinnego.

Prywatnie związany z żoną Ewą, która pięknie śpiewa i gotuje. Razem dorobili się 7 niesfornych, lecz kochanych dzieci.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.