Marta Grabek-Niekraszewicz

Przewodnicząca Rady fundacji AKEDA

Członek Zarządu Krakowskiego Forum Organizacji Społecznych KraFOS oraz Przewodnicząca Rady Fundacji Akeda, wieloletni koordynator Centrum Obywatelskiego przy ul. Reymonta w Krakowie.

Aktywna działaczka III sektora od 20 lat, pierwsze kroki w pozarządowym świecie stawiała w Polskim Klubie Górskim. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz sektorem biznesu inspirując, wspierając oraz inicjując szereg działań społecznych. Nieustannie angażuje się w działania edukacyjne i rzecznicze zorientowane na organizacje pozarządowe, wszystko po to, aby III sektor działał coraz efektywniej i czynił coraz więcej dobra.

Od wielu lat współpracuje również z administracją rządową oraz samorządami jako ekspert w zakresie oceny i analizy wniosków konkursowych składanych zarówno przez organizacje pozarządowe jak i podmioty publiczne. Jest również członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie oraz Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Na co dzień kieruje Ośrodkiem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który niesie wielowymiarową pomoc osobom pokrzywdzonym, świadkom oraz osobom im najbliższym. Inicjatorka akcji KraFOS #Pomagamy Razem, w ramach której uruchomione zostało wsparcie psychologiczne dla medyków walczących z pandemią, organizowano również pomoc dla Domów Pomocy Społecznej i szpitali.

W ostatnich miesiącach jej serce bije również w rytmie African Music School.

Najważniejszy dla niej jest człowiek w potrzebie.