Książka “NOWOSIELSKI. SZTUKA SAKRALNA: LOURDES, BIAŁY BÓR, ZBIORY PRYWATNE”

W ramach zrealizowanego zadania współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydana została piękna książka pt. “Nowosielski. Sztuka sakralna: Lourdes, Biały Bór, zbiory prywatne”, tzw. V tom serii wydawnictw o sakralnej twórczości Jerzego Nowosielskiego z tekstem Krystyny Czerni. Publikacja obejmuje przede wszystkim monografie dwóch ważnych obiektów: cerkwi greckokatolickich w Lourdes i w Białym Borze (uwzględniające projekty, ikony, polichromie, aranżacje wnętrz i sprzęty liturgiczne) oraz bogaty wybór ikon z kolekcji prywatnych, które stanowią ważny nurt w twórczości malarza. Wprowadzeniem do tomu jest rozdział omawiający twórczość sakralną Nowosielskiego w kontekście międzynarodowym, wobec swoistego „renesansu” ikony w sakralnej sztuce europejskiej XX i XXI wieku. W zakończeniu publikacji – podobnie jak w poprzednich tomach – omówiony został wpływ potężnej wizji artystycznej Nowosielskiego na polską sztukę współczesną, a także obecność jego postaci – jako tematu i punktu odwołania – w obrazach i w świadomości kolejnych pokoleń polskich artystów. Książka wydana została na zakończenie obchodów “2023 Roku Jerzego Nowosielskiego”.

 

Publikacja zawiera 6 bogato ilustrowanych rozdziałów:

1. Jerzy Nowosielski i próby odrodzenia sztuki sakralnej w XX wieku

2. Polichromia w greckokatolickiej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Lourdes (1984)

3. Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze (1997)

4. Ikony ze zbiorów prywatnych

5. Odnalezione projekty polichromii, wystroju wnętrz i szat liturgicznych

6. Malarz ikon jako ikona. Jerzy Nowosielski – bohater i ofiara popkultury

Objętość publikacji to 336 stron tekstu oraz ok. 500 barwnych ilustracji.

Wydanie V tomu z serii realizowanej przez dr Krystynę Czerni jest ważnym działaniem, które bada i kataloguje twórczość sakralną profesora Jerzego Nowosielskiego. Wydawnictwa stanowiące serię o twórczości sakralnej nie posiadają wymiaru komercyjnego, lecz są ważnym elementem kulturotwórczym, który pozwala osobom zainteresowanym sztuką XX wieku, zapoznać się z jednym z najważniejszych artystów tego czasu, Mistrzem Nowosielskim.

Książka została wydrukowana w liczbie 500 egzemplarzy.

W ramach promocji książki odbyły się dwa spotkania autorskie 7 stycznia 2024 r. o godz. 17.00 w cerkwi greckokatolickiej w Krakowie i 24 stycznia 2024 r. o 15.30 w Narodowej Galerii Zachęta w Warszawie.

Książkę można zakupić w naszym sklepie w cenie 96 zł (plus koszt wysyłki)

KSIĄŻKA “NOWOSIELSKI. SZTUKA SAKRALNA: LOURDES, BIAŁY BÓR, ZBIORY PRYWATNE”

Autorka tekstu: Krystyna Czerni

Piąty tom z serii książek o sztuce sakralnej Jerzego Nowosielskiego

Ta sama szata graficzna – pomysł na projekt serii wydawniczej: Ewa Satalecka, skład i schematy graficzne: Zofia Stawiska

We wstępie autorka omawia twórczości Jerzego Nowosielskiego – krakowskiego malarza, myśliciela, znawcy teologii, wielkiej osobowości intelektualnej i artystycznej – w kontekście międzynarodowym, wobec swoistego „renesansu” ikony w sztuce europejskiej XX i XXI wieku. Publikacja obejmuje monografie dwóch bardzo ważnych dla Nowosielskiego obiektów, cerkwi greckokatolickich w Lourdes (jedyna realizacja twórcy poza Polską) i w Białym Borze, dodatkowo bogaty wybór ikon z kolekcji prywatnych, które stanowią ważny nurt w twórczości malarza. Jeden z rozdziałów poświęcony jest projektom i dziełom sakralnym artysty, które odnaleziono już po wydaniu pierwszych części serii. W zakończeniu publikacji – podobnie jak w poprzednich tomach – omówiony został wpływ potężnej wizji artystycznej Nowosielskiego na polską sztukę współczesną, a także obecność jego postaci – jako tematu i punktu odwołania – w obrazach i w świadomości kolejnych pokoleń polskich artystów.

Rok wydania: grudzień 2023

Spis treści:

1. Jerzy Nowosielski i próby odrodzenia sztuki sakralnej w XX wieku
2. Polichromia w greckokatolickiej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Lourdes (1984)
3. Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Białym Borze (1997)
4. Ikony ze zbiorów prywatnych
5. Odnalezione projekty polichromii, wystroju wnętrz i szat liturgicznych
6. Malarz ikon jako ikona. Jerzy Nowosielski – bohater i ofiara popkultury

Specyfikacja druku: format książki: 22,7 cm (szer.) x 29,6 cm (wys.), liczba stron: 336, okładka: miękka ze skrzydełkami, szyta, klejona.

Ponad 600 kolorowych fotografii.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.