Fundacja AKEDA została założona, aby wspierać ludność Republiki Środkowoafrykańskiej (RŚA), która od ponad 60 lat mierzy się z olbrzymimi problemami politycznymi oraz związanymi z nimi wewnętrznymi konfliktami zbrojnymi. AKEDA wspólnie z polskim misjonarzem, bratem Benedyktem Pączką OFMCap, buduje pierwszą szkołę muzyczną w RŚA pod hasłem “Instrumenty zamiast broni”. 

Doświadczenie w pracy z ludnością wewnętrznie przesiedloną wykorzystujmy także w pracy na rzecz uchodźców ukraińskich. AKEDA prowadzi szereg działań, których celem jest kompleksowe wspieranie wszystkich osób, które znalazły się w Polsce lub przebywają w Ukrainie i potrzebują wsparcia w jakimkolwiek zakresie.

Fundacja AKEDA prowadzi również projekt kulturalny pod nazwą Fraternia “Pojednanie”. Współpracujemy z trzema ikonopisarzami, z którymi organizujemy wydarzenia przybliżające Tajemnicę ukrytą w ikonie, co w obecnej sytuacji wojny w Ukrainie nabiera dodatkowego, symbolicznego, znaczenia.