Wsparcie dla Ukrainy

Fundacja AKEDA od pierwszego dnia konfliktu w Ukrainie jest zaangażowana w niesienie pomocy zarówno uchodźcom, którzy schronili się w Polsce,  jak i ludności ukraińskiej pozostającej w swoim  kraju. AKEDA razem ze swoimi partnerami, m.in. Misją Słowiańską w Europie, prowadzi centrum pomocowe dla uchodźców, które znajduje się w Krakowie przy ulicy Berka Joselewicza 21. Dotychczas wspólnymi wysiłkami wszystkich zaangażowanych podmiotów udało nam się otoczyć opieką ponad 7000 osób pochodzenia ukraińskiego, które znalazły się w Polsce. W centrum działa hostel, w którym ulokowani są tymczasowo ludzie, dla których szukamy miejsca stałego pobytu. Wynajmujemy także 20 mieszkań. Współpracujemy z hotelami, które udostępniają swoje przestrzenie dla uchodźców. W samym hostelu, jednorazowo, może przebywać 200 osób. W centrum działa również punkt żywnościowy, gdzie codziennie ok. 300 osób zgłasza się po wsparcie w postaci paczek żywnościowych i higienicznych. Każdy uchodźca, który znajduje się pod opieką centrum, może liczyć na pomoc w zakresie wsparcia medycznego, organizacji niezbędnych dokumentów czy pomocy przy zorganizowaniu miejsca dla dzieci w szkołach lub przedszkolach. Głównym celem fundacji jest jednak pomoc w znalezieniu pracy, aby uchodźcy mogli samodzielnie zacząć funkcjonować w polskich warunkach. Wierzymy, że uchodźca, który otrzymuje godne zatrudnienie szybciej  zasymiluje się w nowym środowisku. 

Fundacja AKEDA wysłała również do Ukrainy 3 transporty humanitarne za łączną sumę około 300 000 zł. Dzięki wsparciu Fundacji To Się Uda oraz innych partnerów byliśmy w stanie zorganizować wysyłkę transportu żywności, leków oraz powerbanków, które dały ludności szansę na utrzymanie stałego dostępu do Internetu. 

W chwili obecnej Fundacja AKEDA oraz jej partnerzy przygotowują się do odbudowy miasta Bucza, gdzie oddziały rosyjskie dopuściły się przerażających zbrodni. Naszym celem jest zakup 4 drukarek 3D, dzięki którym nasz zespół ukraińskich inżynierów przystąpi do realnej odbudowy domów..

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.